Συνδρομές Περιοδικών

Συνδρομές Περιοδικών

Η InterOPTICS διευκολύνει την καθημερινότητα των βιβλιοθηκονόμων και όσων προμηθεύονται πολλαπλές συνδρομές περιοδικών. Εξοικονομούμε πολύτιμο χρόνο και πόρους, παρέχοντας ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας για τη διαχείριση όλων των εντύπων συνδρομών σας.

Με τη διαχείριση εντύπων συνδρομών, αναλαμβάνουμε την καθημερινή διευθέτηση όλων των θεμάτων σχετικών με τις συνδρομές της βιβλιοθήκης, όπως την προώθηση παραγγελιών, την τακτοποίηση πληρωμών, την αναζήτηση ελλειπόντων τευχών από τους εκδότες και την ανανέωση και ακύρωση των συνδρομών σας.

Πιο συγκεκριμένα, η διαχείριση εντύπων συνδρομών από την InterOPTICS περιλαμβάνει (συνοπτικά) τα εξής:

Αξιόπιστη εξυπηρέτηση πελατών
Προώθηση παραγγελιών
Λίστες Ανανεώσεων
Ακυρώσεις Παραγγελιών
Ενιαία τιμολόγηση
Αναζήτηση ελλειπόντων τευχών
Αλλαγές στη διεύθυνση παράδοσης τευχών
Διαχειριστικές αναφορές (όπως λίστα τρεχουσών συνδρομών)
Αποστολή δειγμάτων (Sample Issues)