Προσωπικό

Προσωπικό

Διοίκηση

Κόλλιας Eμμανουήλ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
mkollias@interoptics.com.gr

Τμήμα Πωλήσεων & Υποστήριξης Πελατών

Αναστασάκης Γιώργος
Υπεύθυνος Τμήματος Βιβλίων & Ειδικών Εφαρμογών
ganastasakis@interoptics.com.gr

Βεντούρας Παναγιώτης
Εξυπηρέτηση Πελατών Επιστημονικών Περιοδικών
pventouras@interoptics.com.gr

Νικολάου Αγγελική
Υπεύθυνη Λογιστηρίου
anikolaou@interoptics.com.gr

Νικολινάκος Δωρόθεος
Οικονομικός Διευθυντής
dnikolinakos@interoptics.com.gr

Ντεμίρη Νατάσα
Υποστήριξη Πωλήσεων
nntemiri@interoptics.com.gr

Παπακωνσταντίνου Ευριπίδης
Υπεύθυνος Συνδρομών Επιστημονικών Περιοδικών
evripidis@interoptics.com.gr

Παραδεισανού Μαρία
Υπεύθυνη Συνδρομών Βάσεων Δεδομένων
mparadise@interoptics.com.gr

Τζανουδάκη Κατερίνα
Γραμματεία
ktzan@interoptics.com.gr

Σταμούλη Μαρία
Λογιστήριο
mstamouli@interoptics.com.gr

Χριστοδουλίδης Λάζαρος
Υπεύθυνος Διανομής
lazosch@interoptics.com.gr