Ο εκδότης Springer Nature και η Publons, μέλος της Clarivate Analytics, ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για τη βελτίωση της διαδικασίας ομότιμης αξιολόγησης και την ανάδειξη της συμβολής των αξιολογητών.

Το βάρος της κοινότητας των ομότιμων κριτών αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο όγκος των δημοσιευμένων ερευνητικών άρθρων. Η ερευνητική παραγωγή αυξάνεται εκθετικά και αυτό ασκεί πίεση στο σύστημα, με πολλούς ακαδημαϊκούς να κατακλύζονται από αιτήματα για αξιολόγηση από ομότιμους κριτές. Η πρόσφατη έκθεση Global State of Peer Review αναδεικνύει μια αυξανόμενη «κόπωση των κριτών».

 Το πρώτο μέρος της συνεργασίας θα εντάξει την υπηρεσία PublonsReviewer Recognition Service σε περισσότερα από 2.000 περιοδικά του Springer Nature, ξεκινώντας με το Scientific Reportsτο οποίο θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης στον κόσμο. Αυτό ακολουθεί ένα επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα, βάσει του οποίου, περίπου 60.000 αξιολογητές συνέγραψαν περισσότερες από 275.000 κριτικές στην Publons, και το οποίο θα προσδώσει στους ερευνητές -που παρέχουν πάνω από ένα εκατομμύριο κριτικές για τα περιοδικά Springer Nature ετησίως- μια σημαντική αναγνώριση του έργου τους.


Οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν επίσης για να καταστήσουν την εύρεση του σωστού αξιολογητή ταχύτερη και πιο έξυπνη. Ο εξειδικευμένος ανιχνευτής αξιολογητών του Springer Nature θα συνδέεται με την αξιολόγηση και το συντακτικό ιστορικό της Publons εντός της κοινότητας 500.000 και πλέον αξιολογητών μέσω του Publons Reviewer Connect. Αυτό, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της δυνατότητας εντοπισμού διαθέσιμου αξιολογητή της Publons, θα βοηθήσει τον Springer Nature να βελτιώσει περαιτέρω τη διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, εντοπίζοντας τον φόρτο εργασίας του αξιολογητή και τους περιορισμούς διαθεσιμότητας μεταξύ των δυνητικών αξιολογητών.

Η Publons θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη συνεργασία της Springer Nature με την ORCID μέσω της ενσωμάτωσής της στην Reviewer Recognition, η οποία διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις που έχουν επαληθευθεί από την Publons προστίθενται αυτόματα στην εγγραφή ORCID του ερευνητή. Από το 2015 που η ORCID άρχισε να υποστηρίζει ομότιμες αξιολογήσεις, έχουν προστεθεί πάνω από μισό εκατομμύριο κριτικές – με την  Publons να συνεισφέρει το 95% εξ΄αυτών.

Προκειμένου να διαβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.