Η ProQuest με χαρά σας ενημερώνει ότι σε λίγους μήνες, οι συλλογές Early European Books θα μεταφερθούν από την πλατφόρμα Chadwyck-Healey στην ισχυρή, πρόσφατα αναβαθμισμένη πλατφόρμα της ProQuest. Με ένα φιλικό, σχεδιαστικά, περιβάλλον εργασίας, η πλατφόρμα της ProQuest προσφέρει μια σύγχρονη ερευνητική εμπειρία που καθοδηγεί την ανακάλυψη, την πρόσβαση και τη διαχείριση πλούσιων και ποικίλων πηγών περιεχομένου από τους χρήστες. Ως αποτέλεσμα, οι συλλογές των Early European Books θα είναι πιο εύκολα ανακαλύψιμες , καθώς οι χρήστες θα μπορούν να διασταυρώνουν το περιεχόμενό τους με επιστημονικά περιοδικά, ειδήσεις, ιστορικά έγγραφα και άλλες σχετικές πηγές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.